Pran ti pasyans, tèks yo ap vini la pou la. Tcheke nou tanzantan, mèsi!