Pran ti pasyans, tks yo ap vini la pou la. Tcheke nou tanzantan, msi!

Ane 2004 la fè enpe plis pase senkant lane depi literati lanng kreyòl la te dekole tout bon vre sou papye ak travay Félix Morisseau-Leroy , youn ekriven ki te sispann ekri an franse pou li te ekri prensipalman an kreyòl. Jounen jodi a lekriti kite fèy papye pou li monte sou granchemen savwa a, entènèt. Noumenm kreyolis, ki pa vle rete dèyè kamyonèt teknoloji a, nou deside kreye youn espas sou granchemen sa a pou nou ekspoze zèv ekriven kreyòl... [+]

moriso Feliks Moriso-Lewa fèt Granwozye, Jakmèl 13 mas 1912 epi li mouri Miyami 5 sektanm 1998. Feliks Moriso-Lewa pase onz premye ane nan lavi li yo nan peyi li Grangwozye...

deita Mercedes Foucard Guignard( Deyita) konte pami youn nan entèlektyèl ayisyen, sosyete a onore depi nan vivan yo ...


martineauJean-CLaude Martineau (Koralen) fèt Kwadèboukè jou ki te 28 fevriye 1937...


muller Rudolph Muller fèt nan Pòtoprens nan dat 12 oktòb 1950. Li pibliye 46 tèks kreyòl nan "Paròl Anpil"...


mirvile Mirvil fèt Pòtoprens , Ayiti, 31 jiyè 1940...Nan ane 1965, li lanse òganizasyon Mouvman Kreyòl la ki te pral debouche sou kreyasyon Emisyon Solèy, Sosyete Koukouy...

megie Émile-Célestin Mégie (Togiram) fèt 16 oktòb 1922 nan youn vil ki rele Marigo, tou pre Jakmèl...Depi Émile Célestin Mégie te gen douz an lespri li te panche sou literati...

Keslèbrezo fèt Dammari. Se yon sanba militan ki ap viv nan Monreyal ( Kanada ) depi nan ane 1980...


manno Manno Ejèn, natif Gwanntanamo, fèt an jiye 1946, nan peyi Kiba...Toujou aktif nan milye atizay, kiltirèl, sosyal kominote ayisyen an, Manno Ejèn asosye-li avèk gwoup kiltirèl Lakou Lakay...
mapou Jan Mapou(Jean-Marie Willer Denis) fèt Okay Difon jou 12 oktòb 1941...


kaptenn Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn)Chak fwa youn save Ayisyen kanpe pou li di kreyòl gen limit, se pwòp tèt li, li ap di ki limite...