belantre
ekrivenlektiaprann

Òtograf


 • Alfab
 • Konsn
 • Vwayel
  • Vwayel bouch
  • Vwayel bouch-nen
  • Vwayel-konsn
 • Ti tir
 • Apostwf
 • Aksan
 • Ka espesyal
 • Prensip
  • Chak lt ret nan wl yo
  • Tout son toujou ekri menm jan

Alfab

Men Alfab kreyl la:

a, an, b, ch, d, e, , en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, , on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z.


Konsn

18 Konsn
b : bal, debat, kapab
ch : chat, rache, rach
d : daso, kada, gad
f : fal, rafal, saf
g : garaj, bagay, bag
h : ha, branhang, enhen
j : jalou, kajou, raj
k : kad, makawon, avk
l : lavi, pale, fasil
m : malad, enfimite, dam
n : nas, zepina, bekasin
ng : ling, touhing, zing
p : poto, rapadou, pap
r : rat, marasa
s : sik, dousi, sous
t : taso, titato, tt
v : vakabon, lave, rv
z : zaf, raze, raz

Vwayel

7 Vwayel bouch

a : ase, lat, leta
e : elv, redi, rale
e : s-s, kk, ank
i : istwa, pit, anasi
o : ochan, foli, mato
: fv, gl, gad
ou : ouvriye, goud, kalfou

4 Vwayel bouch-nen
an : anl, zandolit, devan
en : enbesil, pentad, lapen
on : onz, ponpe, pantalon
oun : ounsi, mazounbl, youn

Vwayel-konsn : W
wa : wat, lakwa
wan : wanga, lakwann
wete : wete, dwe
wen : kwen, pwen
wi : kwi, piwili
wo : wot, gwo
w : wl, bws
won : wont, fwonte
wou : woule, kwout

Atansyon
Wo, W, Won, Wou kapab ekri konsa tou : Ro, R, Ron, rou.
Egzanp : rot, gro, rl, brs, ront, fronte, roule, krout

Y
ya : faya, pyas
yan : yanvalou, pyan
ye : peye, katye
ye : ay, soupy
yen : anyen, kretyen
yo : koyo, konfyolo
y : miy, dyl, biyt
yon : pyon, bouyon
you : you, pyout, pay, kay, by, fy, chany
UI
Egzanp: luil, nuit, uit zuit


Ti tir

Nou kapab svi ak ti tir, si nou vle, pou maknen yon mo ak kk fm gram ki vini apre li, tankou :
-fm atik defini yo : "fi-a, ng-la, mouche-a, fanm-nan..."
-fm adjektif posesif yo : "papa-li, pitit-mwen"
-pwonon konpleman retresi yo : "ng-la di-m li te w-m y..."

Apostwf

Nou kapab svi ak apostwf pou pwonon sij yo:
"M' vini rele ou epi ou pa vini..."

"Jda pa la, l' al lekl..."
m', n', l', se mo tankou lt mo. F nou kite yon ti espas anvan nou kmanse ekri mo ki vini apre a

Aksan

Nou svi ak aksan pou f :
e tounen (e aksan grav)
o tounen
a devan 'n' tounen n
Egzanp: van, vn / pan, pn

Ka espesyal

L oun pati son vwayl 'ou' pase nan nen san pa gen yon konsn-nen tou pre li, nou mete 'n'. Nou jwen ka sa yo sitou nan mo kreyl ki soti nan lang afriken.
Egzanp: ounsi, ounf, oungan.

Prensip 1

1. Chak lt ret nan wl yo

Men lt nou jwenn ki ret nan wl yo, nan pawl nou fk li yo:

a nan: katreven, drapo, ap, aprann, chak, ak, twa, aba, lavi, lamiz, pn, lag, travay.
an nan: san, aprann, nan, kouran, lasante, manje, grangou
b nan: aba
ch nan: chak, cho
d nan: drapo
e nan: me, katreven, inivsite, se, elv, pwofes, ekri, kreyl, montre, lasante, manje, lekl, ret
nan: nf, ft, elv, pwofes, lt, ch, lamiz, lap
en nan: katreven, fen, prensip, lenjistis
f nan: nf, ft, fen, pwofes
g nan: lag, grangou
i nan: dizui, mil, inivsite, viv, lavi, lamiz, lenjistis, ekri, ti, prensip
j nan: lenjistis, manje
k nan: katreven, ekri, kreyl, chak, kouran, lekl
l nan: mil, elv, kreyl, lt, lt, wol, lenjistis, lavi, lamiz, lag, lasante, lap, lekl
m nan: me, mil, moun, montre, lamiz
n nan: nf, inivsite, moun, aprann
o nan: drapo, yo on nan: onz, montre   ou nan: tout, moun, kouran, pou p nan: drapo, pwofes, ap, prensip, pan, lap
r nan: katreven, drapo, aprann, ekri, kreyl, montre, prensip, ret, kouran, travay s nan: inivsite, se, pwofes, prensip, lenjistis, lasante
t nan: katreven, ft, inivsite, tout, montre, lt, twa, ti, lt, ret, travay
ui nan: dizui
v nan: katreven, inivsite, elv, lavi, viv, travay
w nan: pwofes, twa, wl
y nan: kreyl, yon, yo, travay
z nan: dizui,

Prensip 2/3

2. Tout son toujou ekri menm jan
3. Nanpwen lt ki bb, ki pa pale, ki pa remt son pou yo remt la Nou w sa nan: bab chich rad nf ng paj chak mil chanm moun ap aprann lenjistis tout viv kaw travay onz.


designed by E. Etienne --- copyright 2010 | REKA| all rights reserved